slider_ikastola_es.jpg.png

HH2: MATRIKULAZIO epea irekita otsailaren 7ra arte

Familia agurgarria:

        Une honetan, 2018an jaiotako seme/alabak dituzuen familientzat erabaki garrantzitsu bat hartu beharrean zaudete. Eskolatzeko aukerak bere etorkizuneko oinarriak ezarriko ditu. 2020ko irailean ikasturtea hasi ahal izateko, 2018an jaiotako GUZTIEN (nahiz eta  urte 1ekin ikastolako ikaslea izan) behin betiko matrikula egiteko garaia da orain. Horregatik, zure familian edo inguruan urte honetan jaiotako haurraren bat baduzue MATRIKULA EPEA otsailaren 7an itxiko dela adierazi nahi dizuegu.

       Izena emateko bi aukera dituzue:

 • A aukera: On line, Hezkuntzako web orrian (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) izen emate orria bete eta beharrezko diren dokumentuak eskaneatu eta web orrira igo,  eta ondoren  eskaera balioztatu. Otsailaren 6ra arte.
 • B aukera: Ikastolako idazkaritzan, beharrezko diren dokumentuekin (bertan fotokopiatuko ditugu) eskaera bete eta balioztatu. Otsailaren 7ra arte, ondorengo ordutegian: 10:00-13:00 edo 14:30-17:00.

       Beharrezko diren dokumentuak:

 • Familia-liburuan ikaslea eta gurasoak azaltzen diren orrialdeak.
 • Gurasoen NAN-ak.
 • Familia helbidearen errolda-agiria Udalak egina.
 • Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria.

Para los que tengáis una hija/o nacida/o en el 2018 ha llegado el momento de que toméis una importante decisión, puesto que la elección del centro donde se escolarizará marcará las bases de su futuro. Todos los nacidos/as en el 2018 (aunque con un año hayan sido alumnos/as de la Ikastola) han de ser matriculados ahora si quieren comenzar en septiembre de 2020. Por ello, si en vuestra familia o a vuestro alrededor tenéis algún niño/a nacido ese año os queremos hacer saber que el PLAZO PARA LA MATRÍCULA termina el 7 de febrero.

Tenéis dos opciones distintas para realizar la inscripción:

 • Opción A: On line, rellenando la inscripción en la página web de Educación (www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net), escanear y subir a la web la documentación necesaria y validando la solicitud realizada.  Hasta el 6 de febrero.
 • Opción B: En la Secretaría de la Ikastola, con la documentación necesaria (fotocopiaremos en la ikastola), rellenando la solicitud y validándola. Hasta el 7 de febrero., siendo el horario de 10:00-13:00 o 14:30-17:00.

       Documentación necesaria:

 • Las hojas del Libro de Familia correspondientes a la página de los progenitores y página alumno/a.
 • DNIs de los progenitores.
 • Certificación del domicilio familiar expedida por el ayuntamiento. 
 • En caso de familias separadas o divorciadas, documento acreditativo del cumplimiento del protocolo al respecto.