KONGOren aldeko mugikorren birziklapena

DBH3. mailan, Gizarteko azken proiektuari amaiera emateko, Kongoren aldeko mugikorren birziklapena egiten ari dira. “Mugikorrak Kongoren alde” ALBOAN gobernuz kanpoko erakundeak “Gatazkatik Gabeko Teknologia” kanpainari loturik proposatu duen ekintza da. Ekintza hau telefono mugikorra erabiltzen duten pertsonei zuzenduta dago, eta, erabiltzen ez diren mugikorrak jasota, helburu hauek bete nahi ditu:

  • Ekintza humanitarioak, mugikorrak birziklatuz lortutako diruarekin, garapen-arloko proiektu humanitarioak egitea Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean.
  • Ingurumenaren zaintza, erabiltzen ez diren mugikorrak bilduta eta kutsatzen ez duen modu batean erabiliz (berrerabili eta birziklatu).
  • Kontsumo arduratsua, mugikorren bizitza erabilgarria luzatuta, eta, beraz, mugikorrak fabrikatzeak duen ingurumen-inpaktua arrazionalizatuta.

Etxean mugikor zaharrak badituzue ikasleek Ikastolara ekar ditzakete eta bilketarako prestatu diren kutxetan utzi.

 

Recicla móviles por el CONGO

En 3º de la ESO, para culminar el último proyecto Sociales, se está llevando a cabo el reciclaje de móviles a favor del Congo.

“Móviles por el Congo” es una propuesta de acción de la ONG ALBOAN vinculada a la campaña “Tecnología Libre de Conflicto”. La acción está dirigida a las personas usuarias de teléfono móvil y persigue recoger los móviles fuera de uso para:

  • Acciones humanitarias, al destinar el importe obtenido por el reciclaje de los móviles donados a proyectos humanitarios y de desarrollo en Colombia y el este de R.D.Congo.
  • Cuidado medioambiental, al recoger los móviles fuera de uso, y darles un fin que no sea contaminante (reutilización y reciclado).
  • Consumo responsable, al alargar la vida útil de los móviles y por tanto racionalizar el impacto ambiental que genera su fabricación.
Si tenéis móviles viejos en casa, los/as alumnos/as los pueden traer a la Ikastola y depositarlos en las urnas preparadas para la recogida.