Lan Poltsa

Fitxategiak 10 MB baino txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi motak: pdf.

Zure curriculuma gure datutegian gordea izango da urte betez eta 15/1999 LEGE ORGANIKOA, IZAERA PERTSONALEKO DATUAK BABESTEARI BURUZKOAK dionari jarraituz, zera adierazten zaizu: “Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak CCVV fitxategian sartuta daudela eta horren helburua ikastoletan lan egin nahi duten pertsonen curriculumak kudeatzea dela jakinarazten dizugu. Datu horiek ikastolei nahiz ikastolen elkarteei lagako zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategi horien erantzulea SAN BENITO IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Euskadi Enparantza, z/g, 20210 Lazkao helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.”