slider_ikastola_eu.jpg

HEZKIDETZA SAN BENITO IKASTOLAN

     Ikasleekin, bizikidetza harremanak, pertsonen arteko erlazio estiloak, gizalegezkoak  izan daitezen (elkarren arteko errespetu eta estimua praktikan eraiki daitezen), genero arloko hainbat rol eta estereotipo sexista, matxista, saihesteko lanketa hezitzailearekin jarraitu beharra dagoenez, Berdintasun Batzordearekin elkarlanean, genero berdintasunaren inguruko proposamen hezitzaile desberdinak landuko ditugu ikasturte honetan ere.

     Genero Berdintasunaren interbentzio hau Giza Eskubideen lanketan, gizarte demokratiko bati begiratzen dion pertsonaren erantzukizunetan eta ikasleriak hiritar aktibo edo arduratsu izateko duten bete beharrean kokatzen dugu. Giza duintasuna lehenesterakoan, bete-betean aldarrikatu behar da emakumezkoaren duintasuna. Egitasmo horri begira, Genero Berdintasunaren lanketa soziala izanik, ikastolak bere ekarpen hezitzailea gauzatzeko konpromisoa berresten du. 

     Horra hor ikasturte honetarako adostutako ekimenak:

 1. Azaroaren 3an, DBH 3ko ikasleei luzatutako Tailerrak
  1. Emailea: Lahia elkartea
  2. Gaia: Rol eta estereotipo matxistak identifikatu eta saihesteko 2 ordutako tailerrak.
 2. Azaroaren 24an, C. Ngozi-ren “Guztiok izan beharko ginateke feminista” irakurgaiaren irakurketa publikoa (musikatua).
  1. DBHko ikasleak irakurketaren arduradun.
 3. Azaroaren 25an, “Zapata gorriak” performancea (Plazan). Biolentzia matxista, GGEEn aurkako bidegabekeria.
  1. Ikastolan oinetako zaharren bilketa egingo da.
  2. Ciudad Juarezeko genero indarkeriaren aurkezpenak Etikako eskola-orduetan.
 4. Azaroaren 24-25ean, “Autodefentsa feminista tailerra” DBHOko neskei begira.  Tailerra udaletxean bertan emango da, arratsalde partean (16:00-20:00).
 5. Otsailaren 8an, Irantzu Varelaren hitzaldi/solasaldi irekia: “Desconstrucción del amor romántico”.
  1. Hartzaileak DBHO 2ko ikasleak.

LA COEDUCACIÓN EN SAN BENITO IKASTOLA

     Para que las relaciones de convivencia, distintos estilos de relación entre personas, se den desde la educación (para que se construyan desde la práctica el respeto y la consideración entre personas) y porque se ve la necesidad de continuar con la labor educadora para evitar roles y estereotipos sexistas de género, en colaboración con la Comisión de Igualdad, este curso también trabajaremos con el alumnado diferentes propuestas educadoras en relación con la igualdad de género.

     Situamos esta intervención coeducativa en el tratamiento de los Derechos Humanos, en las responsabilidades de la persona que es parte de una sociedad democrática y en la obligación que el alumnado tiene de ser un ciudadano activo y responsable. Al anteponer la dignidad humana, hay que reivindicar la dignidad de las mujeres. Siendo la Igualdad de Género una labor social, la Ikastola ratifica su compromiso de contribuir para que en su proyecto educativo se trate este tema.

     Para ello hemos acordado las siguientes actividades:

1.  3 de noviembre, talleres dirigidos al alumnado de 3º de la ESO

 1. Responsable: Lahia elkartea
 2. Tema: Un taller de dos horas para identificar y evitar roles y estereotipos machistas.

2.  24 de noviembre, lectura pública (musicalizada) del texto “Todos deberíamos ser feministas” de C. Ngozi

 1. Alumnado de la ESO se hará cargo de la lectura.

3.  El 24-25 de noviembre, “Taller de autodefensa feminista” para las chicas de Bachillerato. El taller se dará en el propio ayuntamiento, durante la tarde (16:00 – 20:00).

4.  25 de noviembre, performance (en la plaza) de “Los zapatos rojos”. Violencia machista, agravio contra los Derechos Humanos.

 1. Se llevará a cabo la recogida de zapatos viejos en la Ikastola.
 2. Presentación en las horas lectivas de ética de la violencia de género que se da en la Ciudad de Juárez.

5.  8 de febrero, conferencia/coloquio abierto de Irantzu Varela: “Desconstrucción del amor romántico”

 1. Dirigido al alumnado de 2º de Bachillerato