ikastolako_jaia_webgunearen_slider-a_1170_x_400_px.jpg
sliderjaibis.png

Horarios

IKASTURTEA 2022/23

CURSO

GOIZEZ / MAÑANA

ARRATSALDEZ /

TARDE

Jardunaldi trinkoa / Jornada continua

MAILA / NIVEL

SARRERA /

ENTRADA

IRTEERA /

SALIDA

SARRERA / ENTRADA

IRTEERA /

SALIDA

IRAILA /SEPTIEMBRE (7-30)

EKAINA / JUNIO (1-21)

HH (0 - 1 urte / años) 7:30 - 18:30    
HH (2 - 5 urte / años) 9:00 12:20(1) 14:30 16:30(1) 9:00 12:30
LH 9:00(2) 12:30 14:30 16:30 9:00(2) 12:30
DBH 8:00 14:00        
Batxilergoa  8:00 15:00(3)        

OHARRAK HH eta LHko ikasleek 2022ko irailaren 7tik 30a bitartean eta 2023ko ekainaren 1tik 21era goizez bakarrik izango dituzte klaseak. / Del 7 al 30 de septiembre de 2022 y del 1 al 21 de junio de 2023 el alumnado de Infantil y Primaria tendrá clase sólo por la mañana.

IRAILAren 7a ikasturte hasiera / 7 de SEPTIEMBRE, comienzo de curso

  • (1) HH2koak (2 urte), 12:15etan eta 16:25etan amaitzen dute. / Los de HH2 (2 años) terminan a las 12:15 y 16:25.
  • (2) LH 5 eta 6, asteartea, ostegun eta ostiraletan, 8:30etan sartzen dira. / LH 5 y 6, martes, jueves y viernes, a las 8:30.
  • (3) Ostiraletan 14:00etan amaituko dute. / Los viernes terminarán a las 14:00.