Ordutegiak / Horarios

IKASTURTEA 2023/24

CURSO

GOIZEZ / MAÑANA

ARRATSALDEZ /

TARDE

Lanaldi jarraitua /

Jornada continua

MAILA / NIVEL

SARRERA /

ENTRADA

IRTEERA /

SALIDA

SARRERA /

ENTRADA

IRTEERA /

SALIDA

IRAILA /SEPTIEMBRE (7-28)

EKAINA / JUNIO (3-20)

HH / EI (0 - 1 urte / años) 7:30 - 18:30    
HH / EI (2 - 5 urte / años) 9:00 12:20(1) 14:30 16:30(1) 9:00 12:30
LH / EP 9:00 12:30 14:30 16:30 9:00 12:30
DBH / ESO 8:00 12:10(2) 13:10 15:00 8:00 14:00
Batxilergoa / Bachillerato 8:00 15:00(3)     8:00 14:00

OHARRAK HH eta LHko ikasleek 2023ko irailaren 7tik 28a bitartean eta 2024ko ekainaren 3tik 20ra goizez bakarrik izango dituzte klaseak. DBH eta Batxilergokoek lanaldi jarraitua. 

                    Del 7 al 28 de septiembre de 2023 y del 3 al 20 de junio de 2024 el alumnado de Infantil y Primaria tendrá clase sólo por la mañana. Los de la ESO y Bachillerato tendrán jornada continua.

IRAILAren 7a ikasturte hasiera / 7 de SEPTIEMBRE, comienzo de curso  *CALENDARIO

  • (1) HH2koak (2 urte), 12:15ean eta 16:25ean amaitzen dute. / Los de HH2 (2 años) terminan a las 12:15 y 16:25.
  • (2) DBHn, astearte eta ostiraletan, lanaldi jarraitua izango dute (8:00-14:00). / Los de la ESO, los martes y los viernes, tendrán jornada continua (8:00-14:00).
  • (3) Batxilergoko ikasleek, ostiraletan, 14:00etan amaituko dute.