Idazkaritza / Secretaría

JENDEARENTZAKO ARRETA ORDUTEGIA  

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

 

Idazkaritzarekin harremanetan jartzeko hiru bide ditugu (hala nola, jangelako egutegiaren kudeaketa, ziurtagirien eskaerak, kontsultsak…): / Tenemos tres vías de contacto con secretaría (por ej., los cambios de calendario del comedor, solicitudes de certificados, consultas…):

  • Aurrez-aurre / Presencial: Euskadi Enparantza z/g (idazkaritzarako sarreratik / por la entrada de secretaría)

  • telefonoa: 943 88 08 00

  • e-maila: [email protected]

 

Ordutegia: goizez 10:30etik 13:00etara eta arratsaldez 14:30etik 17:00etara  

Horario: mañanas de 10:30 a 13:00 y tardes de 14:30 a 17:00